Poľovnícka spoločnosť ,,SOSNA Martin

Poľovnícka spoločnosť ,,SOSNA Martin

IČO:

42054494

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ,,SOSNA Martin

Dátum vzniku:

14.11.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Andreja Kmeťa 125/7, Martin, 03601

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512036 - Martin

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený