Poľovnícka spoločnosť SKALICA RAKOVÁ

Poľovnícka spoločnosť SKALICA RAKOVÁ

IČO:

37846396

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SKALICA RAKOVÁ

Dátum vzniku:

24.04.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mazúrova 2, Skalica, 90901

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504815 - Skalica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený