Poľovnícka spoločnosť SEMEROVO

Poľovnícka spoločnosť SEMEROVO

IČO:

37960245

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SEMEROVO

Dátum vzniku:

08.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jasovská 530, Semerovo, 94132

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503533 - Semerovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený