Poľovnícka spoločnosť SALIK

Poľovnícka spoločnosť SALIK

IČO:

42336325

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SALIK

Dátum vzniku:

25.09.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenská 54, Šurany, 94201

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503592 - Šurany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený