Poľovnícka spoločnosť Poľaška

Poľovnícka spoločnosť Poľaška

IČO:

42247560

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Poľaška

Dátum vzniku:

13.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Živičná 5, Čaňa, 04414

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521299 - Čaňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený