Poľovnícka spoločnosť PETROVSKÁ

Poľovnícka spoločnosť PETROVSKÁ

IČO:

30800161

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PETROVSKÁ

Dátum vzniku:

27.01.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Boldocká cesta 2560, Senec, 90301

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508217 - Senec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený