Poľovnícka spoločnosť MaG

Poľovnícka spoločnosť MaG

IČO:

36113051

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť MaG

Dátum vzniku:

15.03.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mestský majer 2, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený