Poľovnícka spoločnosť Lovecký a ochranný spolok Lovec

Poľovnícka spoločnosť Lovecký a ochranný spolok Lovec

IČO:

42039941

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Lovecký a ochranný spolok Lovec

Dátum vzniku:

12.07.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stračia 21, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený