Poľovnícka spoločnosť LIŠIAK

Poľovnícka spoločnosť LIŠIAK

IČO:

42335019

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LIŠIAK

Dátum vzniku:

02.07.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 22, Šurany, 94201

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503592 - Šurany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený