Poľovnícka spoločnosť Laborecká Vrchovina so sídlom v Medzilaborciach

Poľovnícka spoločnosť Laborecká Vrchovina so sídlom v Medzilaborciach

IČO:

42083974

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Laborecká Vrchovina so sídlom v Medzilaborciach

Dátum vzniku:

12.06.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

A. Warholu 188, Medzilaborce, 06801

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520471 - Medzilaborce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený