Poľovnícka spoločnosť KREMEŇ Žilina

Poľovnícka spoločnosť KREMEŇ Žilina

IČO:

42224284

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KREMEŇ Žilina

Dátum vzniku:

12.12.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jarná 2605/2, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený