Poľovnícka spoločnosť Karpaťák

Poľovnícka spoločnosť Karpaťák

IČO:

42422035

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Karpaťák

Dátum vzniku:

24.07.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Starý trh 65, Kežmarok, 06001

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523585 - Kežmarok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený