Poľovnícka spoločnosť Kapsát Brhlovce

Poľovnícka spoločnosť Kapsát Brhlovce

IČO:

42337810

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Kapsát Brhlovce

Dátum vzniku:

20.12.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brhlovce 81, Brhlovce, 93502

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502103 - Brhlovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený