Poľovnícka spoločnosť - Kamenná - Soboš

Poľovnícka spoločnosť - Kamenná - Soboš

IČO:

35512521

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť - Kamenná - Soboš

Dátum vzniku:

06.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Soboš, Soboš, 09042

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527807 - Soboš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený