Poľovnícka spoločnosť JÁGER - NÁNA

Poľovnícka spoločnosť JÁGER - NÁNA

IČO:

42212782

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JÁGER - NÁNA

Dátum vzniku:

08.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hviezdoslavova 70, Nána, 94360

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234556092 - Nána

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený