POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HUBERTUS

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HUBERTUS

IČO:

37909444

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HUBERTUS

Dátum vzniku:

17.05.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Likavka 1038, Likavka, 03495

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510599 - Likavka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený