Poľovnícka spoločnosť Hubert Podhájska

Poľovnícka spoločnosť Hubert Podhájska

IČO:

42334519

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hubert Podhájska

Dátum vzniku:

16.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podhájska 495, Podhájska, 94148

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503479 - Podhájska

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený