Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce

Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce

IČO:

42238099

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce

Dátum vzniku:

31.10.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 61/27, Batizovce, 05935

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523402 - Batizovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený