Poľovnícka spoločnosť DUBOV DIEL

Poľovnícka spoločnosť DUBOV DIEL

IČO:

37967959

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DUBOV DIEL

Dátum vzniku:

25.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kláštorská 104, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený