Poľovnícka spoločnosť Družba Považské Podhradie

Poľovnícka spoločnosť Družba Považské Podhradie

IČO:

42276799

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Družba Považské Podhradie

Dátum vzniku:

12.09.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šebešťanová 274, Považská Bystrica, 01704

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený