Poľovnícka spoločnosť Drienka

Poľovnícka spoločnosť Drienka

IČO:

42082188

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Drienka

Dátum vzniku:

04.03.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hotel Šomka, Drienica 566, Drienica, 08301

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524344 - Drienica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený