POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ DEVÍNSKA NOVÁ VES

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ DEVÍNSKA NOVÁ VES

IČO:

30851076

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ DEVÍNSKA NOVÁ VES

Dátum vzniku:

23.07.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Istrijská 18, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529371 - Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený