Poľovnícka spoločnosť Daniel Raková Chropov

Poľovnícka spoločnosť Daniel Raková Chropov

IČO:

37848747

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Daniel Raková Chropov

Dátum vzniku:

19.01.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prietržka 68, Prietržka, 90849

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504718 - Prietržka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený