Poľovnícka spoločnosť ČEBOVSKÁ BUKOVINA

Poľovnícka spoločnosť ČEBOVSKÁ BUKOVINA

IČO:

37805525

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ČEBOVSKÁ BUKOVINA

Dátum vzniku:

18.04.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Burianova medzierka 6, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený