Poľovnícka spoločnosť BUK

Poľovnícka spoločnosť BUK

IČO:

42225159

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BUK

Dátum vzniku:

04.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Sadom 771/41, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov