Poľovnícka organizácia Ostrenec- Dúbrava

Poľovnícka organizácia Ostrenec- Dúbrava

IČO:

42275598

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Ostrenec- Dúbrava

Dátum vzniku:

09.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cintorínska 171, Streženice, 02001

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228557471 - Streženice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený