Poľovnícka organizácia Močiar

Poľovnícka organizácia Močiar

IČO:

50441388

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Močiar

Dátum vzniku:

19.07.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

A. Bernoláka 52/41, Dolné Kočkovce, 02001

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228557439 - Dolné Kočkovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený