Poľovnícka organizácia LESÍK Gajary

Poľovnícka organizácia LESÍK Gajary

IČO:

42269831

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia LESÍK Gajary

Dátum vzniku:

08.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. 1.mája 1025/17, Gajary, 90061

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106507890 - Gajary

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený