Poľovnícka organizácia Jelenia hora

Poľovnícka organizácia Jelenia hora

IČO:

42310628

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Jelenia hora

Dátum vzniku:

30.09.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Potočná 41, Selce, 97611

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508985 - Selce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený