Poľovnícka organizácia FALCO

Poľovnícka organizácia FALCO

IČO:

42227712

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia FALCO

Dátum vzniku:

01.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ul. 1. mája 2049/1, Snina, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520802 - Snina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený