Poľovnícka organizácia DRUŽBA Gemerské Teplice

Poľovnícka organizácia DRUŽBA Gemerské Teplice

IČO:

42303044

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia DRUŽBA Gemerské Teplice

Dátum vzniku:

01.08.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemerské Teplice, Gemerské Teplice, 04916

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328525677 - Gemerské Teplice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený