Poľovnícka organizácia DAR

Poľovnícka organizácia DAR

IČO:

42349281

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia DAR

Dátum vzniku:

27.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

G. Svobodu 1233/25, Sučany, 03852

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512648 - Sučany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený