Lesnícko-poľovnícky spolok Majdán

Lesnícko-poľovnícky spolok Majdán

IČO:

36078891

Obchodné meno:

Lesnícko-poľovnícky spolok Majdán

Dátum vzniku:

07.08.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trnavská 12, Smolenice, 91904

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507555 - Smolenice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený