Ekologický poľovnícky spolok / EKOPOL/

Ekologický poľovnícky spolok / EKOPOL/

IČO:

37883186

Obchodné meno:

Ekologický poľovnícky spolok / EKOPOL/

Dátum vzniku:

12.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chmiňany 139, Chmiňany, 08233

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524549 - Chmiňany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený