Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobená pri výkone poľovníctva