Plemenitba, chov, výživa a umiestnenie poľovných psov