Vlk, sluch - zaujímavosti

Vedeli ste, ýe vlk na otvorenom priestranstve počuje do diaľky až 8 km