Zber lesných plodov. Čo hovorí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny?

V priebehu leta dozrievajú rôzne lesné plody – huby, maliny, jahody, brusnice, pričom najobľúbenejším plodom je čučoriedka – plod brusnice čučoriedkovej. Obdobie dozrievania čučoriedok je signálom pre každoročné nájazdy zberačov plodov na územie Národného parku Malá Fatra.

Vidina zisku z pouličného, či tržnicového predaja je lákavá, a tak každoročne dochádza ku kolízii medzi záujmom ochrany prírody a ekonomickými záujmami zberačov. 

Čo hovorí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny?

Podľa uvedeného zákona je zber rastlín vrátane ich plodov na celom území národného parku pre verejnosť zakázaný. Týka sa to aj pohybu mimo turistických chodníkov. Tieto zákazy sa vzťahujú aj na národné prírodné rezervácie a neplatia pre vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov. Títo však musia pri kontrole strážou prírody vlastníctvo (či iný vzťah) k pozemku preukázať.

 

Zdroj: https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/poradna/zber-lesnych-plodov-co-hovori-zakon-c-543-2002-ochrane-prirody-krajiny?fbclid=IwAR1V2SK-1iFNnUIzjpApASjMqHzbuAmXIwPkqhm5F3KVPZ-HyVGSOL5bPPg