Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2024/2025

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci v poľovníckej sezóne 2023/2024 až 60 493 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri už bol prekročený o 45 % a ulovilo sa viac o 8 780 diviakov. V novej poľovníckej sezóne bolo ulovených 3 797 diviakov.

 


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2024/2025 so stavom k 31.03.2023

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/3535-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2024-2025.html