Lesný tábor pre deti pokračuje, tentokrát v Nórsku

Deti strávia čas pri vonkajších aktivitách, spoznávaní lesnej krajiny a života v prírode. Naučia sa vyrobiť recyklovaný papier či drobné úžitkové predmety z dreva. Samozrejme nebudú chýbať aktivity lesnej pedagogiky, zážitkové hry na snehu a športové aktivity.

V lete 2016 sa na východnom Slovensku v Drienici stretlo 40 detí zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska. Deti sa zúčastnili aktivít lesnej pedagogiky organizovaných v rámci Lesného tábora. Pokračovaním tohto tábora je aj zimný Lesný tábor v termíne od 19. do 26. februára 2017 tentokrát však v Nórsku, ktorého sa spolu zúčastní 30 detí zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska. Dorozumievacím jazyk je angličtina. Zimný lesný tábor pripravil Skogbrukets Kursinstitutt v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013), ktorý je podporený z grantov Nórskeho finančného mechanizmu – správcom programu Cezhraničnej spolupráce  je Úrad vlády SR.

Zimná krajina ponúka iné možnosti jej spoznávania a využitia pre rôzne aktivity. A organizátor vsadil práve na to – čo najviac času strávia deti pri vonkajších aktivitách, spoznávaní lesnej krajiny, života v prírode, naučia sa vyrobiť recyklovaný papier, drobné úžitkové predmety z dreva, samozrejme nebudú chýbať aktivity lesnej pedagogiky, zážitkové hry na snehu a športové aktivity. Okrem toho budú mať možnosť navštíviť kŕmnu stanicu voľne žijúcich živočíchov, ďalej múzeum Maihaugen a zimný park Hunderfossen. Miestom konania tábora je školský tábor Bjontegaard v areáli Hanestadu, ktorý je obkolesený borovicovými a smrekovými lesmi a posledné dva dni deti strávia v meste Lillehammer, ktoré v roku 2016 hostilo Olympijské hry mládeže.

Projekt Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013) sa zameriava na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Cieľom je zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva prostredníctvom poskytovania verejnoprospešných služieb pre návštevníkov lesa, turistov, deti a mládež vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Koordinátorom projektu je Národné lesnícke centrum. Partnermi projektu sú  Mestské lesy Košice a.s.,  PRO POPULO Poprad, s.r.o.,  Spojená škola - SOŠ lesnícka v Prešove,  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  FORZA - Ahenstvo spryiannia stalomu rozvytku Karpatskoho rehionu, Natsionalnyi pryrodnyi park “Zacharovanyi krai”, Zakarpatske oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva,  Skogbrukets Kursinstitutt.

Viac informácií o projekte na www.forsoc.org alebo na https://www.facebook.com/forsoc.eu/

 

zdroj: www.mpsr.sk