Trnovec

Číslo revíru: 
3-4400-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Potok Trnovec od ústia do Váhu ( pod MVE Slovakia ) po pramene vrátane potoka Konský.