Štrkovisko Bajč

Číslo revíru: 
2-2870-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MO SRZ Hurbanovo
Popis revíru: 

Vodné plochy štrkovísk (1 ha) v obci Bajč pri štátnej ceste (0,5 ha), pri železničnej stanici (0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.