Prejtiansky potok č. 2

Číslo revíru: 
3-2990-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta - dolná.