Podhradský potok

Číslo revíru: 
3-2890-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po pramene.