Holumnický potok č. 1

Číslo revíru: 
4-0610-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Kežmarok
Popis revíru: 

Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.