Ryžovisko Ipľa

Číslo revíru: 
2-2610-1-3
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Veľký Krtíš