Jazero Lion

Číslo revíru: 
2-0850-1-3
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha jazera pri obci Čičov a spojovací kanál po cestný most Kľúčovec - Dunajské hrádze.