Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Číslo revíru: 
2-0590-1-3
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29VD (tabuľa STOP športovej plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.