Manínsky potok

Číslo revíru: 
3-2180-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Manínsky potok od ústia do rieky Váh pod obcou Považská Teplá po pramene, okrem jeho časti pretekajúcej NPR Manínska Tiesňava.