Čičovské rybníky

Číslo revíru: 
2-0310-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha 6 rybníkov pri obci Čičov s prívodným kanálom a odpadovým kanálom po stavidlo pri PD Čičov.